Bestselery

Powrót do strony głównej Galerii Van Gogh’a

Obrazy: krótki opis


Rozważania na temat obrazów Vincenta van Gogha prawdopodobnie plasują mnie na najbardziej niepewnym gruncie, w całej Galerii. Tak jak wspomniałem na stronie wstępnej, nie mam formalnego wykształcenia związanego bezpośrednio z analizą, czy profesjonalnym znawstwem dzieł sztuki. Jednym słowem jestem jedynie krytykiem sztuki- amatorem. Wszystko co mogę zrobić, to przedstawić moją subiektywną wizję różnorodności i piękna dzieł Vincenta oraz podzielić się kilkoma osobistymi wrażeniami na ich temat.

Zamieszczam miniaturowe graficzne odnośniki, podglądy obrazów- w każdej z poniższych kategorii. Przez użycie pomniejszonego podglądu, który po kliknięciu weń, pokaże Państwu pełno wymiarową wersję. Robię w ten sposób podwójnie dobry interes, jeśli mogę tak to ująć. Nie zwalnia się ukazywanie (rozwijanie) się strony na ekranie, przez wprowadzenie dziewięciu pełno wymiarowych obrazów graficznych, pozostawiam także zwiedzającemu Galerię decyzję, czy chce czy nie chce oglądać pełną wersję dzieła.

Jeżeli życzycie sobie Państwo zobaczyć więcej dzieł Van Gogha, proszę przeglądnąć albo moje alfabetyczne zestawienie obrazów albo moją światową mapę lokalizacji prac Vincenta. Istnieją dziesiątki powiązań („linków”) do każdej strony a mam nadzieję na umieszczenie, w nadchodzących tygodniach i miesiącach, wielu dodatkowych odnośników.

Podzieliłem dzieła Van Gogha na dziewięć następujących kategorii (znowu muszę podkreślić, że to są moje własne kategorie, które nie mają żadnego umocowania w akademickich studiach dzieł autora „Portretu Listonosza Roulina”. Co więcej, nie ma również żadnego formalnego powiązania pomiędzy poszczególnymi kategoriami. Kategorie mogą się częściowo pokrywać i nie zachowują precyzyjnie chronologicznej kolejności).


Tłumaczenie dzięki uprzejmości Witolda Banasika.
powrót do strony głównej obrazów Galerii Van Gogha

powrót strony głównej Galerii Van Gogha