Bestselery

Powrót do strony głównej Galerii Van Gogh’a

Obrazy: wersje pomniejszone


„Moim celem w życiu jest tworzenie obrazów i rysunków, tak wiele i tak dobrze, jak tylko potrafię; potem u schyłku życia mam nadzieję odejść, patrząc wstecz z miłością i łagodnym żalem- myśląc Ach, jaka szkoda, że nie będzie mi dane namalować tych wszystkich obrazów -które mam na myśli!”

Vincent van Gogh
List 338
19 listopad 1883


W ramach każdej kategorii alfabetycznej poniżej znajdziesz informacje graficzne dotyczące wszystkich 864 obrazów Vincent'a Van Gogh’a (także dodatkowo 1340 grafik na stronach Rysunki, Szkice zawarte w listach i Akwarele). Reprezentuje to 100% obrazów Van Gogh’a, które uczyniłem dostępne w mej Galerii. Oczywiście, będę podejmował dalsze wysiłki zmierzające do podniesienia jakości oferowanych grafik., z kilkoma wyjątkami (przykładowo dzieła zniszczone podczas II Wojny Światowej). Podejmuję stały trud osiągnięcia najwyższej jakości koloru prezentowanych grafik. Obecnie, ponad 95% grafik jest w kolorze ale obiecuję, iż uczynię wszystko co możliwe, aby także pozostałe 5% spośród nich było dostępnych w kolorze. Pomimo faktu, iż wszystkie dzieła Vincent’a van Gogh’a są interesujące- nawet te słabej jakości i te czarno-białe- nic nie równa się z tymi kolorami które zamierzył i przelał na płótno czy papier - sam mistrz Vincent.

Teraz pokrótce o mianownictwie obrazów. Dotąd nie obowiązuje żadna oficjalna konwencja rządząca nazewnictwem obrazów Van Gogh’a (a zmiany w nazewnictwie w różnych językach, gmatwa sprawę jeszcze bardziej). Jeden odnośnik może nazywać obraz w ten sposób, podczas gdy inny wybiera coś zupełnie innego. Proszę o tym pamiętać podczas przeszukiwania list i zestawień. Na przykład jeśli jesteś zainteresowany portretami Zuave Van Gogh’a, mógłbyś szukać niemalże do samego końca tychże zestawień. Jeślibyś to uczynił, to znalazłbyś tylko dwa Zuave („Połowa wysokości”) „Hej, zaczekaj chwilę. Wiem, że Van Gogh namalował sześć portretów Zuave.” Tak, to prawda. Trzeci z nich jest zatytułowany „Siedzący Zuave" i może być znaleziony pod literą „S” w zestawieniach. Czwarty z kolei jest nazywany „Portret Mileta, Drugiego Porucznika Zuave’a” i znaleziony zostanie w zestawieniach Portrety, a ostatnie dwa portrety są odpowiednio szkicem i akwarelą, wyszukiwane pod literą „Z” w zestawieniach Rysunki lub Akwarele.

Uwaga: Dla ułatwienia zwiedzania włączyłem wyszukiwarkę stron, aby móc pomóc znaleźć właściwy tytuł tak szybko i łatwo, jak to jest tylko możliwe.

Dodatkowo proszę mi wybaczyć za moje „centralno-angielskie” podejście do alfabetyzacji. Nazwy obrazów zaczynające się na „A”, „An” albo „The”- w tytule, posiadają przedimek przesunięty na koniec nazwy i odpowiednio uporządkowany. Niemniej jednak, obrazy zaczynające się na „La”, „La” lub „Les” zostały zestawione pod „L”.

Na zakończenie, chciałbym przedstawić możliwie najlepszą galerię obrazów Van Gogh’a ale proszę zwrócić uwagę, iż niezawodność grafiki komputerowej w aspekcie wierności jej z oryginałem, musi być potraktowana z najwyższą starannością i uwagą. Temu zagadnieniu poświęciłem pewną ilość miejsca przy opisywaniu koloru i jakości.


Wszystkie obrazy: Zestawienie alfabetyczne

(Rozbicie alfabetyczne zostało zaprojektowane po to, aby proporcjonalnie rozłożyć obrazy pomiędzy poszczególne litery alfabetu, w ten sposób zapewniając zbliżony czas na załadowanie się każdej ze stron katalogu.)


A-B C D-E F G H
           
I-K L M-N O Pa-Pe Pi-Pu
           
Q-R Sc-Sti Sti-Su T-U V W-Z


Zestawienie chronologiczne

Zestawienie wg. Rodzaju


Tłumaczenie dzięki uprzejmości Witolda Banasika.
Powrót do strony głównej Galerii Van Gogh’a