Terug naar de homepage van de Van Gogh Galerij

Bijdragen van bezoekers

In deze rubriek worden interessante artikelen en kritieken geplaatst die door bezoekers van de Vincent van Gogh Galerij zijn opgestuurd. Net als in het Online forum is het de bedoeling mensen over de hele wereld, maar zeker ook uit Nederland, de gelegenheid te bieden hun meningen over het werk van Van Gogh met elkaar uit te wisselen. In deze rubriek met ‘Bijdragen van bezoekers’ kunnen tal van onderwerpen verder uitgediept worden.


Artikelen | Briefkaart uit . . . . | Gedichten


Iedereen die geďnteresseerd is om aan deze rubriek een bijdrage te leveren, wil ik aansporen mij een e-mail (geerlingjan@terra.cl) met een bijdrage op te sturen. Maak gebruik van deze gelegenheid om je mening te delen met honderdduizenden bezoekers uit de hele wereld. Zonodig kan uw bijdrage in het Engels worden vertaald.

(Vertaald door Jan Geerling)


Terug naar de homepage van de Van Gogh Galerij