Visit Art.com for Van Gogh paintings

กลับสู่หน้าหลักของห้องแสดงภาพวินเซนต์ แวนโก๊ะ

ภาพสีน้ำ


"สีน้ำช่างเป็นสิ่งน่าทึ่งเมื่อใช้ระบายท้องฟ้าและความลึก ทำให้ภาพคนถูกรายล้อมไปด้วยมวลอากาศ และภาพคนนั้นก็สามารถหายใจในนั้นได้จริงๆ"

วินเซนต์ แวนโก๊ะ
จดหมาย 163
c.* 18 ธันวาคม 2424 (ค.ศ.1881)


ผมได้รับคำร้องขอจำนวนหนึ่งขอให้ผมแยกภาพวาดเส้นกับภาพสีน้ำออกจากกันเป็นคนละกลุ่ม วินเซนต์ แวนโก๊ะสร้างสรรค์ผลงานที่วาดด้วยสีน้ำไว้ 148 ชิ้นตลอดระยะเวลาที่เขาดำรงชีพและภาพเหล่านี้ก็จำเป็นต้องมีหัวข้อของตัวเอง การใช้สีสันของแวนโก๊ะน่าพิศวงไม่เคยเปลี่ยน และผลงานภาพสีน้ำของเขาก็โดดเด่นดุจดังรางวัลสดุดีแด่งานศิลปะของเขาที่ก้าวหน้าขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ เพื่อความสะดวกของผู้เข้าชม ผมรวมหน้าค้นหาเอาไว้ด้วย เพื่อใช้ช่วยค้นหาเรื่องที่ตรงตามต้องการอย่างง่ายดายและรวดเร็วเท่าที่จะเป็นไปได้


ภาพสีน้ำทั้งหมด: รายชื่อเรียงตามลำดับอักษร

(การแบ่งลำดับอักษรเป็นช่วงๆ มีจุดประสงค์เพื่อการแยกภาพสีน้ำจากกัน ดังนั้นจึงทำให้เกลี่ยระยะเวลาโหลดของแต่ละหน้าได้ใกล้เคียงกัน)

A-L M-S T-Zกลับสู่หน้าหลักของภาพสีน้ำ (แบบมาตรฐาน)

กลับสู่หน้าหลักของห้องแสดงภาพวินเซนต์ แวนโก๊ะ