Visit Art.com

กลับสู่หน้าหลักของห้องแสดงภาพวินเซนต์ แวนโก๊ะ

ภาพจิตรกรรม: รายชื่อเรียงตามลำดับ A - Z


"และจุดหมายของฉันในชีวิตของฉันก็คือการวาดรูปและวาดภาพ ให้มากและดีเท่าที่ฉันจะทำได้ แล้วพอถึงตอนสุดท้ายของชีวิตฉัน ฉันหวังว่าจะจากไป พร้อมกับมองกลับมาด้วยความรักและความอาลัย และหวนคิดว่า 'โอ บรรดารูปภาพที่ฉันได้สร้างขึ้น!'"

วินเซนต์ แวนโก๊ะ
จดหมาย 338
19 พฤศจิกายน 2426 (ค.ศ.1883)


ภายในแต่ละบัญชีรายการที่เรียงตามลำดับอักษรด้านล่าง คุณจะพบข้อมูลสนเทศและรูปประกอบสำหรับผลงานจิตรกรรม ทั้งหมด ของวินเซนต์ แวนโก๊ะ 864 ภาพ (เช่นเดียวกันกับอีก 1,340 ภาพ ในหน้าภาพวาดเส้น, ภาพร่างในจดหมาย และภาพสีน้ำ) สิ่งเหล่านี้แสดงถึงผลงาน 100% ของแวนโก๊ะที่ผมจัดแสดงไว้ภายในห้องแสดงภาพของผม แน่นอนว่าจะมีความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงคุณภาพของรูปภาพที่จัดไว้ ผมจะพยายามต่อสู้เพื่อให้ได้ภาพสีที่มีคุณภาพดีที่สุดเท่าที่จะหาได้ ยกเว้นกรณีพิเศษบางประการ (ภาพที่ถูกทำลายในสงครามโลกครั้งที่สองเป็นอาทิ) ในขณะนี้มีภาพมากกว่า 95% เป็นภาพสี แต่ผมขอสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าภาพที่เหลืออีก 5% จะเป็นภาพสีเช่นกัน ถึงแม้ว่าผลงานของแวนโก๊ะจะน่าสนใจ--แม้แต่กับภาพที่คุณภาพต่ำและภาพขาวดำ--ก็ไม่มีสิ่งใดเปรียบเทียบกับสีสันที่วินเซนต์เองใส่จิตใจลงไปได้เลย

บทสรุปเกี่ยวกับการตั้งชื่อภาพ ไม่มีข้อตกลงแท้จริงในการตั้งชื่อภาพจิตรกรรมของแวนโก๊ะ (และการตั้งชื่อจากภาษาหนึ่งไปยังภาษาอื่นที่ซับซ้อนก็ดำเนินต่อไป) หลักฐานอ้างอิงหนึ่งอาจเรียกภาพด้วยชื่อหนึ่ง ขณะที่หลักฐานอ้างอิงอีกชิ้นอาจเลือกใช้บางชื่อที่แตกต่างไปเลย จงจดจำเรื่องนี้ไว้ในใจเมื่อคุณค้นรายชื่อ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสนใจภาพเหมือนชื่อ Zouave ของแวนโก๊ะ ดูเหมือนว่าคุณน่าจะค้นหาใกล้ๆ กับตอนท้ายของรายชื่อ ถ้าคุณทำเช่นนั้นคุณจะพบเพียงหนึ่งภาพ: "Zouave (Half Length)" "เฮ้ เดี๋ยวก่อนสิ! ฉัน รู้ นะว่าแวนโก๊ะวาดภาพเหมือน Zouave ไว้ หก ภาพ" เขาวาดไว้จริง ภาพที่สองเรียกว่า "Seated Zouave" และค้นหาได้ในรายชื่อ "S" ในขณะที่ภาพที่สามเรียกว่า "Portrait of Milliet, Second Lieutenant of the Zouaves" อยู่ในรายชื่อของหัวข้อภาพเหมือน และสามภาพที่เหลือเป็นภาพวาดเส้นสองภาพและภาพสีน้ำหนึ่งภาพ สามารถหาได้ในรายชื่อ "Z" ในหน้าภาพวาดเส้นหรือภาพสีน้ำ

หมายเหตุ: สำหรับความสะดวกของผู้เข้าชม ผมรวมหน้าค้นหาเอาไว้ด้วย เพื่อใช้ช่วยค้นหาเรื่องที่ตรงตามต้องการอย่างง่ายดายและรวดเร็วเท่าที่จะเป็นไปได้

นอกจากนั้น อภัยให้กับการเรียงตามลำดับโดยใช้ "อังกฤษเป็นภาษาหลัก" ของผมด้วย ภาพจิตรกรรมที่ขึ้นด้วย "A", "An" หรือ "The" ในชื่อภาพจะถูกย้ายไปอยู่ท้ายสุด แล้วจึงจะจัดเรียงตามลำดับ อย่างไรก็ตามภาพจิตรกรรมที่ขึ้นต้นด้วย "La", "Le" หรือ "Les" จะถูกเรียงลำดับภายใต้อักษร "L"

ท้ายที่สุดนี้ แม้ผมได้พยายามจัดห้องแสดงภาพจิตรกรรมออนไลน์ของวินเซนต์ แวนโก๊ะอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้ว แต่ได้โปรดระลึกไว้ว่าความน่าเชื่อถือของภาพต่างๆ ในแง่ของความเหมือนจริงต้องได้มาจากความรอบคอบอย่างยิ่ง ผมใช้เวลาครู่หนึ่งแจกแจงรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องการพิจารณาสีสันและคุณภาพ


ภาพจิตรกรรมทั้งหมด: รายชื่อเรียงตามลำดับอักษร

A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z


รายชื่อเรียงตามลำดับเวลา

รายชื่อเรียงตามหมวดหมู่

ส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแปลภาษาไทยได้ที่ vangogh_thai@yahoo.com


กลับสู่หน้าหลักของห้องแสดงภาพวินเซนต์ แวนโก๊ะ

Visit Art.com for Van Gogh paintings