Jacob Baart de la Faille
(1886 - 1959)

Dr. Jacob Baart de la Faille, een van de grondleggers van de wetenschap over Van Gogh studeerde af in de Rechten en niet in kunst aan de Universiteit van Utrecht. Desondanks zou Dr. De la Faille na zijn promotie zijn hele leven aan de kunst wijden. Dr. De la Faille zou nooit als jurist werkzaam zijn--het begin van zijn loopbaan bestond daarentegen uit een mengeling van lezingen geven, schrijven en het publiceren van ethnologische artikelen in kranten en tijdschriften.

Het was waarschijnlijk een essay van Herman F. E. Visser in De Beweging in 1917 dat Dr. De la Faille er toe bracht aan de enorme taak te beginnen de eerste catalogue raisonné samen te stellen. De voltooiing van het project nam elf jaar in beslag voordat het uiteindelijk in 1928 in vier delen werd gepubliceerd. Alleen de bewerking van het eindmanuscript kostte al acht jaar.

Twee jaar later, in 1930, publiceerde Dr. De la Faille De valse Van Goghs, een supplement bij de catalogus van 1928 waarin hij een lijst van 33 vervalste werken als echt opnam. De catalogus verscheen in herdruk in 1939 en opnieuw in 1970 (posthuum).

Dr. De la Faille wijdde zijn hele leven met liefdevolle overgave aan Van Gogh’s kunstwerken en de catalogus--een werkelijk opmerkelijke prestatie – waarvan de latere uitgaven de standaard vormden als de meest overzichtelijke verzameling van het complete werk van Van Gogh.