Return to the main Vincent van Gogh Gallery page

In het nieuws


Yale University verdedigt eigendom van schilderij van Van Gogh


23 December 2009

Click here to see 'The Night Café' NEW HAVEN, CONNECTICUT -- Gerechtelijke stukken, ingediend uit naam van Yale University, hebben het lot van kunstwerken ter waarde van miljarden dollars op het spel gezet.

Het schilderij van Van Gogh, Het Nachtcafé, is onderwerp van een slepende rechtzaak, aangespannen door Pierre Konowaloff, een nakomeling van de vorige eigenaar van het werk van Van Gogh. Konowaloff beweert dat zijn overgrootvader, de industriëel Ivan Morozov, Het Nachtcafé in 1908 in zijn bezit kreeg, maar dat het werk later op illegale wijze door de Sovjet regering in beslag werd genomen. De bezittingen van Morozov werden genationaliseerd nadat de Communisten aan de macht kwamen en beslag legden op de kunstcollectie. Het Nachtcafé werd later verkocht aan een Amerikaanse kunst verzamelaar in de 30er jaren en kwam uiteindelijk terecht in de kunstcollectie van Yale University in 1961.

Konowaloff houdt vol dat de Russische nationalisatie en beslaglegging van de bezittingen van zijn overgrootvader illegaal was en dat hij daarom de rechtmatige eigenaar is van Het Nachtcafé. Advocaten van Yale University houden vol dat de aanspraken op het schilderij ongegrond zijn omdat de verjaringstermijn is verstreken. De documenten van Yale stellen bovendien dat als Konowaloff de rechtzaak wint, dit een precedent zou zijn dat chaos in de kunstwereld zou veroorzaken. "De nietigverklaring van de aanspraak op het schilderij zouden de Amerikaanse rechtbanken bij de Russische regering in verlegenheid brengen en het eigendomsrecht vertroebelen van, zoals Konowaloff zelf toegeeft, tenminste $20 miljard aan kunst op de wereldmarkt”, aldus de Yale documenten.


Terug naar de homepage van de Van Gogh Gallery